KOMMENTARER TIL SKOLEBEHOVSPLANEN

KOMMENTARER TIL SKOLEBEHOVSPLANEN

Lillestrøm idrettsråd har gitt kommentarer til Skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune.

I skriv sist av 26. februar 2020 har Idrettsrådet gitt sine kommentarer til Skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune som skal behandles i Kommunestyret 1. april 2020. 

Lillestrøm Idrettsråd tar ikke stilling til de vurderinger og prioriteringer som er foretatt i skolebehovsplanen som gjelder fremtidig skolestruktur og investeringsbehov som er skissert om nybygging og rehabilitering av klasseromsbygg.

Les Idrettsrådets kommentarer ved å klikke her