starfighters.jpg

Ekstraordinært tilskudd 2024

I statsbudsjettet for 2024 ble det avsatt ytterligere 100 millioner fra årets til idrettslagenes arbeid for inkludering av barn og ungdom mellom 6–19 år. Tildelingen i Lillestrøm er nå klar til utbetaling.

Det ekstraordinære tilskuddet kom som en respons på den økende sosioøkonomiske ulikheten som hindrer barn og unge i å delta i idrettsaktiviteter. Ungdatasenteret ved OsloMet og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett på NIH har nylig publisert en rapport som forteller at tre av fire 10-12 åringer trener flere ganger ukentlig, men viser samtidig at vi nettopp har en vei å gå for å lykkes med å skape idrettsglede for alle.

 

"Likevel viser rapporten at idretten har utfordringar med å nå sitt eige mål om idrettsglede for alle. Barna som deltok i rapporten blei delt inn i fem grupper etter kva slags sosioøkonomisk bakgrunn dei kom frå. 75 prosent av dei med flest ressursar i heimen hadde idrett som fritidsaktivitet, mot 53 prosent av dei med færrast ressursar" (Strandbu & Bakken, 2024)

 

Rapporten viser videre at trivselen blant barna som deltar i idretten er høy sammnelignet med de som ikke deltar i idretten, og illustrerer viktigheten av å få med enda flere i den organiserte aktiviteten. Midlene som tildeles i denne runden er ment for å bidra til å nå nettopp denne målgruppen, og vi ber om at idrettslagene tenker nøye gjennom hvordan midlene kan stimulere til nye medlemmer. 

 

Av den totale bevilgningen på 100 millioner tilfaller kr. 1 529 790 idrettslagene i Lillestrøm kommune og tildelingskriterier skal utarbeides av det lokale idrettsrådet (se tildelingsbrev). Tildelingsoversikten er oversendt til NIF som foretar utbetalingen, og midlene vil komme i løpet av april.

 

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet. Idrettsrådet foreslår at midlene brukes som en avsetning/fond for å hjelpe nye eller eksisterende medlemmer med bistand til utstyr, deltakelse på cup eller andre gratistiltak som bidrar til å rekruttere nye medlemmer i målgruppen, samt oppfordrer til at midlenes formål gjøres kjent blant medlemmene i idrettslaget.

 

Vi viser til idrettsrådets tildelingsbrev og tildelingsoversikten som viser hvor mye hvert enkelt idrettslag mottar av det ekstraordinære tilskuddet. Brevet som er oversendt fra NIF kan også leses i fanen til høyre.