Lillestr├©m Logo Bla╠è RGB.png

Vedtatt Kommunebudsjett 2024

I dag ble budsjettet for 2024 og økonomiplan for 2025-2028 i Lillestrøm kommune vedtatt. Vi takker Kommunedirektøren for et forslag til investeringsbudsjett, og de politiske partiene for å ha innarbeidet flere ønskede driftstiltak som ikke ble innarbeidet i Kommunedirektørens budsjettforslag, samt 10 millioner som strakstiltak til vedlikehold av svømmehaller i kommunen.

I budsjettet for 2024 finner vi følgende investeringstiltak:

 1. 15 millioner til kunstgressbane 11'er Leirsund
 2. 15 millioner til kunstgressbane 11'er Blaker
 3. 15 millioner til kunstgressbane 11'er Sørum IL
 4. 10 millioner til strakstiltak for vedlikehold av svømmehaller
 5. 1,25 millioner til snøproduksjonsanlegg på Skedsmo Skistadion Tæruddalen
 6. 2,1 millioner til Ledteknologi på lysanlegg på kommunale baner
 7. 5,0 millioner til nødvendige oppgraderinger på Strømmen stadion klubbhus
 8. 6,25 millioner til Skedsmokorset Idrettspark - Større kostnadskrevende anlegg
 9. 5,0 millioner til Sørumsand idrettspark svømmehall - Større kostnadskrevende anlegg

 

Tilleggsforslag til drift (i tillegg til tidligere ordninger som videreføres): 

Tiltak:

2024

2025

2026

2027

Harmonisering folkebad

500

500

500

500

Harmonisering av driftstilskudd idrettsanlegg

800

900

900

900

Harmonisering av leieavtaler med private idrettsanlegg

700

700

700

700

Styrking av faktormodellen

0

1 400

1 400

1 400

Drift av kampsportsenter i Åråsveien

1 375

1 225

1 225

1 225

Drift av Nylendlia Skisenter

450

0

0

0

AIL Skjetten Sportsklubb - klubbhus

500

0

0

 0

 

 

Verbalforslag som omhandler idretten:

 • Kommunedirektøren bes legge frem en sak om mulig utvikling av området Strømmen stadion.
 • Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser de ulike støtteordningene hvor frivillige organisasjoner mottar tilskudd fra kommunen, og hva dette dekker. Saken legges frem i løpet av 2024.

 

Idrettsrådets vurderinger til budsjettet:

 

Det er gledelig å registrere at Kommunedirektøren og politikken ser behovet for økte investeringer til nye og bedre anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg.

 

Vi ser et behov for økning av driftsramme til drift og vedlikehold, spesielt på idrettsorganisasjonseide anlegg som er kraftig underfinansiert i dag. Samtidig ser vi mange slitne kommunale idrettsanlegg som bærer preg av dårlig vedlikehold over tid, som resulterer i stans i aktiviteter eller utfordringer med å gjennomføre aktivitet for barn og unge i kommunen.

 

Videre er det synd å registrere at det ikke foreligger økning eller endring av dagens praksis knyttet til aktivitetskortet, da vi ser at ordningen ikke treffer godt nok med dagens løsning - og behovet for denne ordningen vil trolig øke i tiden som kommer.