Organisasjonshjul2011.png
23
apr
2024

Årsmøte Lillestrøm idrettsråd

Sted: Kommer i invitasjon
Start: 23.04.2024 18:00
Slutt: 23.04.2024 20:00

Årsmøtet avholdes i kafeteriaen i Skedsmohallen 23. april kl. 18.00

Det vil åpnes for påmelding når invitasjon er formelt sendt ut. 

Representasjon / stemmerett / valgbarhet:

Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov;

Representanter fra idrettslag etter følgende skala:

-Inntil 200 medlemmer -2 representanter

-Inntil 400 medlemmer -3 representanter

-Inntil 600 medlemmer -4 representanter

-Over 600 medlemmer -5 representanter

 

Fullstendig saksliste publiseres senest 16. april.