Søke idrettsstipend eller nominere til priser innen idrett

Hvem vil du nominere til årets idretts-ildsjel, hvilket idrettslag eller hvilken idrettsutøver synes du bør få tilskudd? Fristen for å nominere eller søke tilskuddsordningen er 15. oktober.

Aktuelle kandidater i toppidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere, unge idrettstalenter, idrettsklubber og -lag kan søke. Søkerne skal primært representere en idrettsklubb hjemmehørende i Bergen, og/eller være fra Bergen.

Stipend:
Toppidrettsutøvere
Unge idrettstalenter
Idrettslag
Trenere\Ledere\Dommere
Unge trenere eller ledere under 25 år

Priser:
Årets idrettslag
Årets ildsjel
Årets utøver

Søknadsprosessen gjøres hos bergen kommune via deres tilskuddsportal. Fristen er 15.oktober.
se mer her:
Bergen kommune - Søke idrettsstipend eller nominere til priser innen idrett?