Kultursalen, Meland aktiv
Kultursalen, Meland aktiv

Temakveld Trygge utøvere

Temakveld Trygge utøvere onsdag 9.mars Nordhordland

Onsdag 9.mars ble det gjennomført temakveld med temaet Trygge utøvere; Hvordan tilrettelegge idrett og fysisk aktivitet for barn og unge med usynlige tilretteleggingsbehov?

Temakvelden ble gjennomført i lokalene til IL Kvernbit i kultursalen Meland aktiv. Foredragsholdere var Emilie Slettli og Martin Håtuft Solberg fra Energiteamet PBU Helse Bergen og Erik Rustad fra Idrett Bergen sør. De snakket om hvordan en kan tilrettelegge idrett og fysisk aktivitet for barn og unge med ADHD, autisme og sosial angst.

Totalt var det 23 deltakere. Disse var fra åtte ulike idrettslag i Alver kommune og ett idrettslag i Bergen, fra DNT, Alver kommune og Ypsøy kystgard. Det var en engasjert gjeng som deltok og kom med mange gode innspill og erfaringer.

Ønsker ditt idrettsråd eller idrettslag å arrangere en slik temakveld? Ta kontakt med Vestland idrettskrets på vestland@idrettsforbundet.no

Temakvelden er støttet økonomisk fra Vestland fylkeskommune. 

Erik Rustad, Idrett Bergen Sør

Erik Rustad, Idrett Bergen Sør

 

Energiteamet PBU

Energiteamet PBU