Søk om tid i kommunale idrettsanlegg og kulturlokale

Vil du søkje om fast tid i idrett/kulturbygg?

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om fast tid i kommunale bygg og idrettshaller i Alver kommune gjeldande skuleåret 2023/24. Søknadsfrist er 3.april.
Ein fyller ut søknadsskjema med informasjon om laget og tidene ein ønskjer. Det er styret i laget, eller utpeikt representant som skal søke tid. Det skal berre sendast inn éin søknad pr. organisasjon.

De finn søknadsskjema på Alver.kommune.no under kultur og aktivitet>idrett og kulturbygg                                                                                  
Trykk her for å kome til søknadsskjema

Tildelingsprosessen kan ein lese meir om i Utleigereglementet . Der finn ein mellom anna informasjon om prioritering av ulike grupper dersom ein har søkt same tid.

Det skal ikkje søkast via skulane. Dette gjeld alle lag, organisasjonar, foreiningar osb. som ønskjer fast tid i kommunale idrettsbygg og kulturbygg i Alver kommune.

 

Helsing

Jan Gunnar Hovden -Idrettskonsulent

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

Tlf: 46299650

www.alver.kommune.no