NHIL kvalitetklubb

Nordre Holsnøy IL NFF Kvalitetsklubb nr. 30

Fra NFF Hordaland sin side:

"Torsdag 17. februar fikk Nordre Holnsøy IL overrekt diplom, flagg og plakett for bestått prosess til å bli NFF Kvalitetsklubb. Klubben søkte om å få starte prosess i april 2021, og har gjennom året jobbet strukturert og godt for å nå de 19 kriteriene. 

Klubben gjorde på forrige årsmøtet et vedtak som sa at hele idrettslaget skulle jobbe mot å bli sertifsert kvalitetsklubb. Ett år senere kunne styreleder Margunn Bjørnestad stolt vise frem beviset på årsmøtet. 

For hele idrettslaget

Å få styringsverktøy, rutiner og retningslinjer gir klubben et enklere utgangspunkt for gjennomføring av aktivitet og drift av organisasjonen. Man får en bedre helhet i idrettslaget ved at alle idretter er med og forstår verdien av klubbutvikling. Det opplever vi med NHIL. 

Små idretter får hjelp med en prosess som kanskje er utfordrende å levere på alene, ut fra tilgjengelige ressurser, og idrettslaget som helhet viser at alle idretter i klubben settes likt og får like rammer. "

Les hele saken her