Mange barn og unge er ikke med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Bodø idrettsråd vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelsen skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Derfor har vi nå satt i gang med prosjektet Aktivitetsguide.