LAM midler 2021

Midlene er nå fordelt og utbetalingen kommer direkte fra NIF

Totalbeløpet er drøye 11 millioner som er en gledelig økning                                                            på 1,3 million fra 2020.

Ungdom7.jpg

Mer informasjon finner du i vedleggene.

LAM-utlysning 2021.pdf

Lamskjema 2021.pdf

LAM-kriterier 2021.pdf