Coverbilde facebook - 36_21_pride_idrettsglede-for-alle_820x360.jpg

Velkommen til idrettskonferansen 13. og 14. januar

VI ønsker velkommen til Idrettskonferansen - etter flere år uten mulighet for å gjennomføre! Idrettskonferansen 2023 består av fagdag om Aktive Lokalsamfunn fredag 13/1 og Idrettens Møteplass og Paraidrettsdagen lørdag 14. januar. Vi ser frem til spennende dager med inspirasjon, diskusjon, aktivitet og videreutvikling av gode samarbeidsmodeller.

På Idrettskonferansen 2023 blir du bedre kjent med blant annet Aktive Lokalsamfunnsarbeidet vårt, idrettens bærekraftsprogram, Askeridrettens arbeid med prioriering av idrettsanlegg, arrangementsavvikling og ikke minst all den flotte paraidretten i idrettslagene.


Merk at det er separat

Vær også oppmerksom på at du må melde deg på i begge lenkene om du ønsker å delta både fredag og lørdag. Påmelding er ikke påkrevd til deltagelse på Paraidrettsdagen.


Del 1: Fagdag om Aktive Lokalsamfunn
Fredag 13/1 kl. 11:30-16:00, Scandic hotell Asker

Faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon knyttet til Aktive Lokalsamfunnsarbeidet i samarbeid mellom Askeridretten og Askerskolen. 

Tema:
- Sammen om barna
- Inkluderende møteplasser
- Felles gevinst
- Aktive Lokalsamfunn som strategi i Asker
- En oppvekst - likemuligheter
- Slik gjør vi det i Asker

Del 2: Idrettens Møteplass
Lørdag 14/1 kl. 08:30-13:00, ROS Arena, Spikkestad

Tema:

 • Anlegg
  - anleggsutvikling
  - anlegg og demografi
  - samarbeid og drift

 • Idrettsglede for alle
  - attraktive idrettslag og aktiviteter
  - ungdomsidrett
  - Livslang idrettsglede

 • Asker som idrettsdestinasjon
  - samarbeid med reiseliv
  - større og mindre arrangement
  - hvordan skape aktivtet

 • Idrett og bærekraft
  - hva gør vi i Asker for å bidra til et bærekraftig samfunn
  - kan vi bidra mer? hvordan?

Del 3: Paraidrettens Dag
Lørdag 14. januar kl. 13:00-15:00, ROS Arena Spikkestad

Idrettslagene viser frem idrettstilbud for personer med funksjonsnedsettelse i form av aktivitet eller stands i hallen. 

 

---------

Vi ser frem til inspirasjon, dialog, workshops, aktivitet og nettverksbygging på Askeridrettens største møteplass. 

-------


Kontakt daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål.

E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15