God jul & godt nyttår 2022.png

Takk! - og god jul og godt nyttår!

Takk for all uvurderlig innsats for idrettsglede for alle i Askeridretten! Asker idrettsråd sender de beste ønsker for en velfortjent juletid og med ønsker om et riktig godt nytt år!

Kjære idrettsvenner, 

Året er på hell og vi kan se tilbake på en enestående innsats av frivillige ildsjeler i idrettslagene våre. Etter noen krevende år er Askeridretten tilbake - og Asker idrettsråd er svært stolte over hva hver enkelts av dere har lagt ned av ekstraordinær innsats til beste for barna og lokalsamfunnene våre. Dette gjelder selvsagt også ansatte i idrettslagene. Dere er alle viktige bærebjelker i kommunen vår!

Vi er på vei ut av året som har fått navnet "Frivillighetens år". Dette har vært et år fullt av optimisme og mange glade barneansikter i full aktivitet. For idretten kan Frivillighetens år like gjerne også være i 2023 og 2024 og 2025 og hvert enkelt år deretter. Idrettslagenes aktvitet hverken stopper eller starter med slike markeringer, men det har vært enestående å se den lange rekken av større og mindre markeringer.

Askeridrettens julekalender har vist et knippe av den fantastiske aktiviteten, og vi vil fra idrettsrådets side fremover bruke mye energi på å synliggjøre kraften som ligger i idrettslagene rundt i hele kommunen vår. Vi sender en stor takk til alle styremedlemmer, trenere, utøvere og andre ildsjeler rundt omkring i alle våre 94 idrettslag for innsatsen gjennom året vi er i ferd med å legge bak oss. Året har bestått av treningsaktivitet, arrangementer, samarbeid på tvers, sommeraktivitet og ekstraordinær innsats på flere hold. Aktive Lokalsamfunn -idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne - er et samarbeid som er i ferd med å spre seg utover idrettens innsats for idrettsglede for alle og samabeid med skolene! Vi gleder oss til å arbeide videre sammen med dere.

Vi sender en stor takk til vår viktigste samarbeidspartner Asker kommune! Både administrativt og politisk apparat er alltid lett tilgjengelig og vi har et uvurderlig samarbeid i store deler av kommunens avdelinger. Takket være bevilgning over kommunebudsjettet har våre aktivitetsguider hjulpet mer enn 160 barn og unge inn i aktivitet i idrettslagene i løpet av året.

Det er også noen mørkere skyer på himmelen; pandemi, strømkrise og en urolig verdenssituasjon gjør det ikke enkelt å drive idrettslag. Det er ikke enkelt å være barn i familier som har det spesielt vanskelig i økonomisk tøffe tider. Fra idrettens side arbeider vi daglig med å redusere barrierene for å delta i et av våre idrettslag og dette arbeidet skal vi videreføre i tett samarbeid med kommunen. Alle som ønsker skal få delta i Askeridretten!

Asker idrettsråd ser frem mot nok et år i frivillighetens tegn! For å skape idrettsglede for alle må vi evne å ha flere tanker i hodet samtidig - og idretten i Asker skal evne å tenke grønt, inkluderende og fremtidsrettet! Første anledning til å diskutere dette er på Idrettskonferansen 2023 - 13. og 14. januar og ved Bærekraftsseminar mandag 30. januar. Velkommen til alle!

Administrasjonen og styret i Asker idrettsråd ønsker alle en riktig god juletid og et godt nytt år!

 

Idrettslig hilsen fra Gorm og Gry
(styreleder og daglig leder)