Allidrettsdagen må dessverre utsettes til vinteren
Allidrettsdagen må dessverre utsettes til vinteren

Allidrettsdagen flyttes til vinteren

Vår tradisjonelle Allidrettsdag, som skulle vært gjennomført nå i september må dessverre utsettes til vinteren. Så lenge at As Norge fortsatt befinner seg i trinn 3, altså gult nivå, kan ikke et slikt stort åpent arrangement gjennomføres. Dette er også en klar anbefaling fra kommunelegen. MEN det er muligheter for mindre arrangementer, i regi av et enkelt IL. Enten med egne medlemmer, eller i et nærområde. Det er også muligheter å søke om midler til dette gjennom "Pandefri". Les videre for å søke om midler! Frist er 12 september, og leser du videre kommer du direkte inn på søknadsskjema.

Vi skal feire gjenåpningen av samfunnet!

Vi skal få tilbake de som sluttet, og vi skal bli enda flere!

Pandefri er frivilligheten i Vikens gjenåpningsfest. Det viktigste er ikke hvilken uke aktiviteten gjennomføres, men at man føler at tiden er moden for det. Sammen skal vi feire veien til normalitet!

søk Pandefri-støtte!

Frist: 12. september 2021.

I forbindelse med at vi nå tar tilbake hverdagen og skal feire frivilligheten, deler vi ut 1 000 000 kroner sammen med Viken fylkeskommune og Aktive Lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er Viken idrettskrets’ betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd eller Viken barne- og ungdomsråd.

Hva kan man søke støtte til?
Man kan søke støtte til arrangementer, markedsføring, utstyr eller hva enn man måtte trenge i forbindelse med gjenåpningen. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner. Tiltak som kan videreføres inn i 2022 (Frivillighetens år) vil bli prioritert.

 

Hvor mye kan man søke om?
Man kan maksimalt søke om kroner 30 000.

Les mer på pandefri.no  

Trykk her for å komme til søknadskjema