ÅRSMØTE 2021.png

VALGKOMITEEN I ARBEID

Lillestrøm idrettsråd har sitt årsmøte onsdag 9. juni 2021.

Valgkomiteen (klikk her) ber også i år om forslag til kandidater til styret i Lillestrøm idrettsråd fra idrettslagene i Lillestrøm Kommune. Det er 5 kandidater som er på valg. Vi håper på mange spennende kandidater

Nåværende styre som ble valgt i 2. september 2020 består av klikk her.

Ved innsendelse av forslag på kandidater anmodes det om en kort presentasjon av vedkommende slik som:

  • Navn – alder
  • Idrettslig bakgrunn
  • Hva kan vedkommende bidra med

Forslag på kandidater sendes leder av valgkomiteen innen 1. mai 2021:

NB! For ytterligere opplysninger om hva et idrettsråd er så klikk her