HJEMMESIDE FOR LILLESTRØM IDRETTSRÅD

HJEMMESIDE FOR LILLESTRØM IDRETTSRÅD

Hjemmesiden til Lillestrøm idrettsråd er "oppe og går".

Endelig er hjemmestiden til Lillestrøm idrettsråd "opp og går". Det vil nok være en innkjøringsperiode i noen uker framover. Flere av bildene skal byttes ut med lokale bilder og noe endringer i oppsettet vil nok også bli. Det er flere av funksjonene som jeg sliter med og som jeg må ha litt hjelp til av NIF-IT. 

Hjemmesiden sammen med Idrettsrådets Facebookside være en viktig informasjonskanal ut mot de over 100 idrettslagene i Lillestrøm kommune. Likeledes mot politkere og administrasjon i Kommunen og andre idrettsintereserte.