Strengere smittevernstiltak i Lillestrøm kommune

Strengere smittevernstiltak i Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har i dag vedtatt en strengere lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

Dette innebærer følgende tiltak for idretten:

  • Det anbefales at idretts- og fritidsaktiviteter for aldersgruppen 16-19 år kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt 10 personer, og slik at avstand på minimum 1 meter kan overholdes til enhver tid.
  • Organisert fritidsaktivitet utendørs for voksne over 20 år frarådes. Innendørs organisert fritidsaktivitet for voksne forblir stengt.
  • Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter.

I tillegg gjøres det oppmerksom fpå følgende tiltak:

  • Stenge treningssentre.
  • Forbud av arrangementer både inne og ute, men med noen få unntak (f.eks profesjonell idrett).
  • Det anbefales på det sterkeste å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak for enslige og barn og ungdom i samme kohort