SØKNADSFRISTEN FOR SESONGLEIE AV ANLEGG FORLENGES

Søknadsfristen er forlenget til 1. mai 2020.

Lillestrøm kommune har forlenget søknadsfristen for sensongleie av flerbrukshaller, gymsaler, svømmeanlegg og aktivitetsrom er forlenget til 1. mai 2020. 

For ytterligere informasjon om sesongleie og søknadsskjema på linken: https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/soknadssordninger/sesongleie/