INNENDØRS IDRETTSANLEGG - STENGTE ELLER IKKE

Det har vært en hvis usikkerhet om innendørs idrettsanleggene i Lillestrøm kommune er stengte eller ikke.

Situasjonen pr. 20. april 2020 er slik:

  • De kommunale innendørs idrettsanleggene er fortsatt stengt.
  • Idrettslag som eier innendørs idrettsanlegg - bestemmer selv om deres anlegg skal være åpne for organiserte treninger i regi av idrettslag, da under forutsetning av at de retningslinjer som er gitt av sentrale helsemyndigheter, Norges idrettsforbund og særforbundene blir fulgt.
  • Idrettslag som leier/eller har innendørs idrettsanlegg i næringsbygg o.l. - her bestemmer idrettslaget selv om de skal åpne for organiserte treninger i regi av idrettslaget, da under forutsetning at de retningslinjer som er gitt av sentrale helsemyndigheter, Norges idrettsforbund og særforbundene blir fulgt.

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet, se linken - https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Likeledes hensvises det til melding fra Norges idrettsforbund av 7. april 2020 - "Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslige aktiviteter", se linken - https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/