Bingfosshallen.jpg

Idrettshallene åpner 18. mai 2020

Lillestrøm kommune har besluttet å åpne de kommunale idrettshallene fra og med mandag 18. mai 2020.

I sin melding skriver Lillestrøm kommune at de kommunale idrettsanleggene tillates benyttet under følgende forutsetninger:

1. Alle organisasjoner må melde inn hvilke timer de vil ta i bruk
Fordelingen av halltid er tilsvarende hva den var før Covid-19. Erfaringsmessig brukes ikke all halltid på tampen av sesongen. Derfor må alle lag som skal ta i bruk treningstid melde inn når og hvor de skal trene, slik at vi kan holde opprettholde gode renholdsrutiner. Dette gjøres på e-post til Pål Thoreid (pal.thoreid@lillestrom.kommune.no) med kopi til driftsansvarlig på aktuelle hallene:

- Skedsmohallen (Johan Martin Stav): johanmartin.stav@lillestrom.kommune
- Vollahallen (Erik Sæther): Erik.Sather@afk-eiendom.no
- Skjettenhallen og Slorahallen (Hans Gregor Vågåsar):
  hansgregor.vagasar@lillestrom.kommune.no
- Tærudhallen og Tærud Fjellhall (Bjørn Gjerdet):
   bjorn.gjerdet@lillestrom.kommune.no
- Vassøyholtet (Arve Inseth): arve.inseth@lillestrom.kommune.no
- Bingsfosshallen (Tom Pedersen): tom.pedersen@lillestrom.kommune.no

Vi ber om at en kontaktperson samler all treningstid for hele klubben, slik at vi slipper å forholde oss til mange trenere.

2. Alle organisasjoner som skal trene må ha deltatt på et informasjonsmøte i Skedsmohallen 13. mai.
Alle organisasjoner som skal benytte seg av treningstid i kommunale haller må delta på informasjonsmøte 13. mai i Skedsmohallen. Dette gjelder ansvarlig leder (eller stedfortreder). Hver enkelt trener trenger ikke å møte da klubbens ansvarlige leder får det videre ansvar. På dette møtet må leder signere et dokument hvor de ansvarliggjør klubben i å følge de tiltak og rutiner satt av myndighetene.

Møtetidspunkt:
- Brukere av Vassøyholtet Slorahallen og Skjettenhallen: kl 18.00
- Brukere av Tærudhallen, Tærud Fjellhall og Bingsfosshallen: kl 18.30
- Brukere av Skedsmohallen og Vollahallen: kl 19.00

Hvis det ikke passer 13. mai så ta kontakt, så finner vi en alternativ dato.

Gymsaler og svømmeanlegg holdes stengt
Gymsaler og svømmeanlegg holdes foreløpig stengt inntil videre. Årsaker til dette er at renholdspersonell er blitt omdisponert til andre prioriterte områder, samt at det ikke er tillatt med bruk av garderober.

For ytterligere kommentarer: 
Pål Thoreid, Idrettskonsulent
Epost: pal.thoreid@lillestrom.kommune.no Mobil: 47 27 19 14