Baneanleggene i Lillestrøm kommune

Det har vært en hvis usikkerhet om utebaneanleggene i Lillestrøm kommune er helt stengt eller ikke.

De kommunale uteanleggene er åpne for fysisk aktivitet under forutsetning av at de kravene som sentrale helsemyndigheter har satt til avstand mellom den enkelte er 2 meter og ikke større grupper enn 5 personer blir fulgt. Ved organiserte treninger på de kommunale anleggene i regi av idrettslagene, så forutsettes det at idrettslagene følger de retningslinjer som er gitt av sentrale helsemyndigheter, Norges idrettsforbund og særforbundene.

Idrettslag som eier utebaneanlegg - bestemmer selv om deres anlegg skal være åpne for fysisk aktivitet og eller organiserte treninger i regi av idrettslaget. Hvis baneanlegget er åpent - så må man følge de retningslinjer som er gitt av sentrale myndigheter, og ved organiserte treninger i regi av et idrettslag, de retningslinjer som er gitt av Norges idrettsforbund og særforbundene.

Retningslinjene fra Norges idrettsforbund - klikk her.

Benytter også denne anledningen til å ønske alle en fortsatt god påske og ta vare på hverandre. Så får vi håpe at vi snarest mulig kommer i normal aktivitet igjen.