ALLMØTET UTSETTES

Allmøtet for idrettslagene i Lillestrøm kommune torsdag 12. mars 2020 utsettes.

Styret i Lillestrøm idrettsråd har etter en totalvurdering og de anbefalinger som er gitt - når det gjelder Coronaviruset - vedtatt å utsette det planlagte Allmøtet torsdag 12. mars 2020 i Skedsmohallen.
Når det gjelder tidspunktet for et nytt Allmøte så vil vi komme tilbake til dette.