Innebandy.jpg

Fordeling gymnastikksaler og skolebasseng 2022-2023. Søknadsfrist 1. april

Fordelingen følger skoleåret og idrettslagene søker om treningstid direkte til kommunen

test