Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samarbeidsavtale med kommunen underskrevet

Idrettsrådsstyre og ordføreren 25.11.19.JPG

Idrettsrådet og Tana kommune har inngått en samarbeidsavtale. Hensikten er å styrke og utvikle samarbeidet til beste for idretten i Tana. Samarbeidsavtalen er også en anerkjennelse av idrett som viktig for trivsel og bolyst.

 

Vi har et felles mål om å styrke idrett, fysisk aktivitet, folkehelse og dermed bolyst i Tana. Med samarbeidsavtalen vil vi sikre samordning og kommunikasjon mellom idretten og kommunen, avklare samarbeidsformer og slik sikre forutsigbarhet. 

- Vi i Tana er så heldige med å ha en kommune som har tatt og tar idretten på alvor. Vi har mange idrettsanlegg og aktive idrettsmiljøer og -lag i kommunen. Med avtalen tar vi steget videre og formaliserer det gode samarbeidet. Vi opplever at kommunen anerkjenner idretten som en vesentlig faktor for trivsel og bolyst, og at de vil være med på å løfte idretten videre, sier Synnøve Solbakk, leder i idrettsrådet. 

Koronavirus-pandemien har satt foreløpig stopper for idrettsaktiviteter, og vi i idretten deltar i den store dugnaden med å hindre smittespredning. Her hos oss er vi tross alt heldige som kan være aktive ute og samtidig ivareta smittevernhensyn. På vegne av idretten i Tana, må vi si at vi gleder oss til det er tilrådelig å øke aktivitetsnivået og delta i treninger og konkurranser. 

Samarbeidsavtalen

Idrettsrådets oppgave er å  arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. 

Mer om Tana idrettsråd og styret

Kontaktpersoner:

Synnøve Solbakk, leder i Tana idrettsråd, tlf. 95803133

Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune, tlf. 91898730