Tromsø.jpg

Ønsker du å arbeide med tilrettelagt idrett?

Tromsø Idrettsråd har jobbet med inkludering i idretten siden 2002. Er du vår nye medarbeider?

Vi er spesielt opptatt av at veien inn i idretten skal være enklest mulig for våre målgrupper og har fokus på å minske barrierer som står i veien for idrettsdeltagelse for barn og unge. For å få dette til jobber vi både på systemnivå og i forhold til det enkelte barn og dets familie.

 

Nå skal vi løfte idrett og aktivitet for barn og unge med funksjonsvariasjoner. I den forbindelse søker vi  snarest etter en person i 30 % stilling ( kan bli mer) som kan tenke seg utvikle dette arbeidet i lag med oss. Dette er et jobb som fint lar seg kombinere med studier/ annen jobb, da det er stor fleksibilitet. Engasjementet er over 3 år.

 

Vi ønsker en person som:

  • Har hjerte for idrett og aktivitet
  • Er selvgående og kan jobbe selvstendig
  • strukturert
  • innovativ og evner tenke nytt
  • sosial og utadvendt
  • gjerne fullført eller i gang med utdanning innenfor idrett/ spesialpedagogikk/ fysioterapi/ ergoterapi

 

Ta kontakt med oss snarest om du er interessert.

 

Vennlig hilsen Tromsø Idrettsråd

 

Inkluderingsansvarlig

Britt Leandersen

Britt.leandersen@nif.idrett.no

Mob: 93670590

 

Daglig leder

Alf-Kondrad.Wilhelmsen@nif.idrett.no

Mob: 93241931