Nestleder André Lind
Nestleder André Lind

Nytt styre i Tromsø Idrettsråd

Årsmøte i TIR ble gjennomført torsdag 28.04. Følgende styre er nå valgt: