Lokale Aktivitetsmidler 2021

Lokale Aktivitetsmidler 2021

Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt 420 millioner kroner fra Kulturdepartementet (KUD) til Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2021.

I perioden 15.08.21 og 15.11.21 bes idrettsrådet om å fordele midlene som idrettsrådet har til rådighet til sine idrettslag som driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

 

Vi i TIR kommer tilbake med mer informasjon til våre klubber, lag og foreninger første uke i august.