Ett trygt og levende idretts Tromsø.jpg

Søk på inkluderingsmidler for 2023 hos Tromsø Idrettsråd

Så var vi der igjen, advent og det nærmer seg jul. Det betyr også tid for å vurdere ny søknad for inkludering for 2023.

Inkluderingsarbeidet handler om å sikre at alle barn og unge som ønsker skal kunne få delta i idrett. Spesielt gjelder dette nye familier i Norge og barn i lavinntektsfamilier.

2022 har vært et krevende år for mange, både familier og idrettslag. 2023 ser ikke ut til å bli bedre.

Verdien av å ha idretten som en meningsfull fritidsarena, med tydelige og omsorgsfulle voksne og et trygt sosialt fellesskap er om så enda viktigere nå enn tidligere for svært mange.

Jeg vil også minne dere på om at våre aktivitetsguider kan komme på foreldremøter etc. som språkhjelp og støtte for familier som har begrenset norskkunnskaper. Bare ta kontakt med meg om dette. Om dere har/ tenker knytte dere til en klubbambassadør som gjør en jobb mellom familie og klubben er dette mulig å søke midler til.

Vi har nå 40 klubber med Solidaritetsfond, og jobber for at alle klubber som har aktivitet for barn og unge skal ha denne ordningen. Om noen av dere ikke har dette, ta kontakt så vil vi hjelpe dere med det. Vi jobber også med å hjelpe klubbene med å få fylt på dette. Solidaritetsfond er idrettens svar på å motvirke konsekvensene av å leve opp med lavinntekt, og at barn/ unge faller ut av idretten. Dette er ikke ment til å fullfinansiere en deltagelse, men være et bidrag for de som trenger det.

Fristen for å søke midler er:

Søknad for 2023:  Søndag 8. januar 2023

Søknad Inkludering i Idrettslag for 2023.docx

Tilslutt, tusen takk for innsatsen for at idrettsbyen Tromsø skal være en by hvor alle skal kunne drive idrett uavhengig av hvem du er ❤

 

Et levende og trygt Idretts Tromsø