LAM2021.jpg

Årets Lokale Aktivitetsmidler er fordelt

TIR har fordelt årets Lokale Aktivitetsmidler.