Stillingen skal blant annet videreutvikle og koordinere inkluderingsarbeidet og følge opp aktivitetsguider i ordningen inkludering i idrettslag
Stillingen skal blant annet videreutvikle og koordinere inkluderingsarbeidet og følge opp aktivitetsguider i ordningen inkludering i idrettslag

STILLING UTLYSES

Kristiansand idrettsråd søker idrettskonsulent (50%) med søknadsfrist 25. oktober.

Nå er det stilling ledig som idrettskonsulent i Kristiansand Idrettsråd. 

Se stillingsutlysning på nav.no for mer info

 

Søknadsfrist er 25. oktober 2021

Søknad sendes til geir.thorstensen@idrettsforbundet.no, som også er kontaktperson for stillingen. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering og videreutvikling av idrettsrådets inkluderingsarbeid
 • Rekruttere og følge opp idrettslag i ordningen inkludering i idrettslag
 • Følge opp aktivitetsguider
 • Bistå daglig leder i oppgaver knyttet til daglig drift av idrettsrådet
 • Koordinering og videreutvikling av kompetansetiltak i regi av idrettsrådet
 • Søknad- og rapportering knyttet til støtteordninger
 • Saksbehandling i forhold til kommunale planprosesser
 • Utvikle og oppdatere idrettsrådets hjemmeside og Facebook-side
 • Dialog og samhandling med kommunen, NIF, idrettskretsen, særkretser og idrettslag

Personlige egenskaper og interesser:

 • Interesse for idrett og kjennskap til idrettens organisasjoner og organisering
 • Erfaring eller interesse for inkluderingsarbeid
 • Evne til å arbeide godt selvstendig, se muligheter og løsninger
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Positiv innstilling til fleksibel arbeidstid og kveldsmøter
 • Kunnskap og gode ferdigheter innen IT
 • Gode samarbeidsevner og er en nettverksbygger
 • En strukturert og effektiv arbeidsform med god gjennomføringsevne

Stillingen kan ikke kombineres med å være ansatt i særkrets/region i Agder eller i idrettslag i Agder.

 

Vi tilbyr:

Vi kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og et lite, men aktivt og godt arbeidsmiljø. Det er mulighet for trening i arbeidstiden.

Arbeidssted er Idrettens Hus i Kristiansand sentrum.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Stillingen er underlagt daglig leder.

Lønn etter avtale.

 

 

Om idrettsrådet:

Kristiansand idrettsråd er et idrettspolitisk organ som skal bidra til å skape best mulig forhold for idretten i Kristiansand kommune. Idrettsrådet består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Idrettsrådet er møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom frivillig og offentlig virke, og skal styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. Vi skal hjelpe idrettslagene og klubbene våre i kontakten og samarbeidet med Kristiansand kommune og Agder idrettskrets idrettskrets.

Inkludering i idrettslag er en viktig tilskuddsordning som Kristiansand idrettsråd forvalter på vegne av NIF og Kristiansand kommune. Gjennom denne ordningen kan idrettslag søke støtte til tiltak for å inkludere barn og unge som ellers ikke ville deltatt i idrett på grunn av sosiale, kulturelle eller økonomiske barrierer.

Kristiansand idrettsråd bistår familier som ønsker å finne veien inn til idretten gjennom Aktivitetsguide. Dette gjør vi ved å samarbeide tett med det offentlige og andre frivillige organisasjoner som arbeider med målgruppen.