Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtteordninger (gammel side)

 
Støtteordninger

( 26.04.2005 )

 

Idrettsrådet har ansvar for tildeling av lokale aktivitetsmidler(LAM), Storbymidler og er sitter i fagjury for tildeling av Cultiva Express idrett.

Tabellen under beskriver kort støtteordningene med tittel, beskrivelse, frist og hvem som kan søke. Klikk på tittel for mer informasjon om hver enkelt støtteordning

 

 

Tittel

Beskrivelse

Frist

For hvem

Lokale aktivitetsmidler

Tilskuddsordningen skal bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

fastsettes årlig

idrettslag

Spillemidlenes overskudd

Andel av årlig tippeoverskuddmidlene som i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg. Kommune, eventuelt f.kommune, godtas i regelen som søkere om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader

fastsettes årlig av kommunen

kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, og andre

Idrettsrådet Gavepremie

Premie ved idrettsstevner arrangert av klubber i Kristiansand

løpende

idrettslag

NIF Idrettskoler for barn

Støtte til Idrettsskoler for barn som følger bestemmelser for barneidrett

løpende

idrettslag som organiserer idrettsskoler

Losfondet

Losfondet deler hvert år ut 1 mill til barn og unge på Sørlandet.

1/3 1/6 1/9 1/12

Barn og ungdom under 18 år.

Frifond

Idrettslag er ikke tilskuddsberettiget

ulike frister

andre frivillige organisasjoner

LNU: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Informasjon om fylkeskommunale, nasjonale og internasjonsale støtteordninger rettet direkte inn mot barne- og ungdomsorganisasjonene. LNU forvalter også seks støttesordninger som blir presentert mer detaljert

ulike frister

idrettslag, andre frivillige organisasjoner

Kristiansand Kommune Tilskudd

Kristiansand kommunes oversikt over alle tilskudd til kultur og fritidsformål

1. april / 1. oktober (merk unntak)

Idrettslag, andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

NIF Extra-midler

Støtte til prosjekter / prosjektideer innen feltet fysisk aktivitet. Kan søke innen: Forskning, forebygging og rehabilitering

15. august

idrettslag, andre frivillige organisasjoner

Danske Bank engasjement Barn og unge. Økt aktivitetsnivå. 1. april og 1. oktober

Barn og ungdom.

Talentfond G9alt

Stipendier til talentfull ungdom med tilknytning til Rogaland og Agder. Målet med talentfondet G9alt er å stimulere ungdom til å utvikle sine talenter og interesser.

30. september

alle 16 - 25 år, også grupper/lag

Idrettsrådet Arrangementsstøtte

Støtte til idrettslag i Kristiansand som påtar seg store arrangementer

Foreløpig inaktivt

idrettslag

Idrettsrådet Idrettsstipend

Støtte til sportslig satsning og videreutvikling. Utdanning og organisasjonsutvikling av utøvere, trener/ ledere og idrettslag i Kristiansand

Foreløpig inaktivt

utøvere, trenere, ledere, idrettslag

Cultiva Express idrett Idrettstipend til talentfulle utøvere i alderen 15-16 år og 17-24 år.

1. oktober

Utøvere

Solofondet

Støtte til ideer/ prosjekter innen egenetablering, kultur, personlig utvikling, men også sport eller andre typer for fritidssysler og livsstil.

1. desember

alle 15 - 25 år, også grupper/lag

Skillingsfondet

Lokale aktiviteter som gleder mange.

31/1 31/5 30/9 og 31/12

Alle aldersgrupper

 

Spillemidler Spillemidler til utstyr 4/11 Klubber
Momskompensasjon Varer og tjeneste/anlegg   Klubber
Kavlifondet Humanitære formål.Gode kulturopplevelser Se nettsiden Klubber
Erasmus Aktiv ungdom - EU prosjekt   Klubber
Gjensidigestiftelsen Tryggere, sunnerer, mer aktivt Norge Se nettsiden Klubber
Sparebanken Sør Gavefond. Breddeaktiviteter Se nettsiden Klubber
  Spillemidler
  ( 27.02.2002 )

  Hvem kan søke

   

  Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. For slike sammenslutninger gjelder, blant annet, at vedtektene må inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. Vedtektene skal forhåndsgodkjennes av departementet. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller kunne omdannes til fortjeneste for private eiere (jf. St. meld. nr. 14 (1999-2000)).

   

  Bare kommune, eventuelt fylkeskommune, godtas i regelen som søkere om tilskudd til anlegg med store bygge- og driftskostnader, f.eks. svømme- og idrettshaller.

  Klikk her for ytterligere informasjon.

  Tilskudd til kultur og fritidsformål

  ( 27.02.2002 )

  Kulturkontoret / Fritidsetaten , Kristiansand Kommune

  Kristiansand kommune gir tilskudd til:

  • Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner m.v.
  • Arrangement 
  • Produksjoner, kulturpris, stipend
  • Kultur- og fritidstiltak for funksjonshemmede

  Klikk her for ytterligerer informasjon